Convenant samenwerking SO & RvB

Zoals je misschien hebt vernomen, hebben ActiZVerensoZorgthuisnlLandelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en Werknemersorganisatie FBZ het convenant ‘Rol en inspraak specialist ouderengeneeskunde’ ondertekend. 

Met het tekenen van dit convenant wordt het belang van een constructieve dialoog en samenwerking tussen de specialist ouderengeneeskunde en de raad van bestuur op daadkrachtige wijze opnieuw onderstreept en verder geconcretiseerd. Samen voor toekomstbestendige medische zorg voor ouderen.

My-doc zet zich in om de inhoud en waarde van het convenant laagdrempelig inzichtelijk te maken voor alle collega’s in het werkveld. Collega Ron Hameleers licht in onderstaande animatie het belang van het convenant toe en legt uit hoe het convenant zich verhoudt tot andere bestaande kaders rond professionele inspraak.

My-doc’er Ron Hameleers legt het belang van het convenant uit

In onderstaande video lichten de betrokken partijen de toegevoegde waarde van het convenant kort toe.

Ondertekening convenant door betrokken partijen

Hoe geef jij de samenwerking vorm binnen de organisatie?
Welke stap kan je zetten om deze samenwerking te verdiepen?
Laten we elkaar inspireren en praktische goede voorbeelden uit de dagelijkse praktijk met elkaar delen.

Hier kun je het convenant inzien.

Leave a Reply

*