Interview: My-doc als praktijkvoorbeeld voor duurzame medische zorg voor ouderen

My-doc is op uitnodiging van Vilans & het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgetekend als praktijkvoorbeeld in het organiseren van duurzame medisch-generalistische zorg voor ouderen.

Specialist ouderengeneeskunde Bart van Lange & huisarts Claudia Kok hebben mooi verwoord waar we voor staan en gaan met elkaar. Dank collega’s!

Kijk voor het interview en andere praktijkvoorbeelden op de site van Waardigheid en trots.

Leave a Reply

*