Intervisie met de metafoor methode

Deze vorm van intervisie biedt de mogelijkheid om op een effectieve manier in een kort tijdsbestek tips te krijgen voor een vraag, knelpunt of dilemma bij een bestaande casus. Hierbij is het uiteraard van belang dat de vraag van de casusinbrenger tijdens de gehele intervisie duidelijk is en centraal staat. Zodra helder is met welke vraag je aan het werk gaat kun je met deze methode in 30 minuten de intervisie doorlopen. De metafoor methode leent zich ook goed om tijdens digitale intervisie te gebruiken.

Bij het samenstellen van dit kaartje zijn we geïnspireerd door het boek ‘Coachen met collega’s’ van Erik de Haan en Yvonne Burger. Wil je meer lezen over verschillende intervisie methoden? Dan raden we dit boek van harte aan!

Zakkaartje: Intervisie metafoor methode My-doc

Leave a Reply

*