Positionering en bekostiging van de SO naast de huisarts

De zorg voor ouderen is in beweging en de inzet van de specialist ouderengeneeskunde (SO) in de eerstelijn is steeds meer gewenst. Huisarts en SO werken steeds meer samen. Deze wegwijzer van “Waardigheid en trots” heeft als doel een impuls te geven aan deze samenwerking en een toekomstbestendige bekostiging hiervan.
De wegwijzer toont routes van drie verschillende groepen cliënten. De groepen worden ingedeeld op basis van woonplek en indicatie. Per route wordt de rol van de huisarts en van de SO beschreven, met de bijbehorende financieringsmogelijkheden. Daarnaast bevat de wegwijzer goede voorbeelden en handige links omtrent dit onderwerp.

De wegwijzer vind je hier.

Bron: www.waardigheidentrots.nl

Leave a Reply

*