Dokter Frank | Affaire (II)

Het is tijd voor de halfjaarlijkse bespreking van meneer Baas en de zorgregisseur gaat met diepe zucht aan tafel zetten. Niet dat meneer Baas zo’n probleemgeval is, juist niet! Het is zijn vrouw die voor de nodige commotie op de afdeling zorgt. Mevrouw Baas heeft zo lang mogelijk geprobeerd haar echtgenoot thuis te verzorgen. Wat nog niet meevalt als je man dementerend, dwalend, incontinent en één meter tweeënnegentig is. Met enige druk van de familie ging zij toch akkoord met opname in het verpleeghuis. Haar ontevredenheid over zijn verblijf kan ze maar moeilijk verbloemen. Dit uit zich in klaagzangen tegen de verzorging over de manier van de was doen, boterhammen smeren en overhemden knopen, hetgeen haar niet populairder maakt. Wat ook niet in haar verwerkingsproces heeft geholpen, is het feit dat meneer Baas geen kik gaf om de opname. Binnen de kortste keren was hij maatjes met de verpleging en tot overmaat van ramp kreeg hij een ‘affaire’ met mevrouw Mier. Het stel zit vaak samen aan tafel waarbij ze, al giebelend als pubers, elkaars handje vasthouden. Als ze zijn uitgegiecheld begint Mevrouw Mier in haar eigen fantasietaaltje honderduit te praten waarbij meneer Baas af en toe knikt en glimlacht.

Mevrouw Baas komt binnen en steekt zoals verwacht van wal over de mankementen in de zorg. Nadat ze opnieuw heeft duidelijk gemaakt dat ze hem beter thuis had kunnen laten wonen zodat zij hem kon blijven verzorgen, barst ze in tranen uit. “Na zestig jaar huwelijk heeft hij niet eens door wanneer ik kom of vertrek. Terwijl hij voor mijn ogen met de hele afdeling knuffelt.”

writer


Wie is Dokter Frank?

Dokter Frank beschrijft de dagelijkse gang van zaken in de ouderenzorg, gezien door de ogen van een jonge, vrije dokter. Door anekdotes die zowel weten te ontroeren als te laten lachen, leer je de veelzijdige bewoners kennen en kijk je met een frisse blik het verpleeghuis in.

P.s.: Om de privacy van Dokter Frank en medekompanen te waarborgen, zijn alle namen gefingeerd.

Leave a Reply

*