Handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde

Verenso en de LHV hebben gezamenlijk een handreiking ontwikkeld voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.
Deze handreiking is een leidraad voor het maken van (werk)afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling in de samenwerking voor ouderen met een complexe zorgvraag.
De handreiking geeft een overzichtelijk beeld van de taken van zowel huisarts als specialist ouderengeneeskunde binnen de verschillende verblijfssettings van ouderen. De verschillende producten van de specialist ouderengeneeskunde zijn beschreven. Daarnaast worden de huidige financieringsmogelijkheden van de specialist ouderengeneeskunde in kaart gebracht.

Kijk hier voor de handreiking.

handreiking-samenwerking-huisarts-en-specialist-ouderengeneeskunde

Leave a Reply

*