De ideale mix

De ideale mix: huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in 1 artsenteam!

De medische zorg voor ouderen ontwikkelt zich in snel tempo om te kunnen anticiperen op de toenemende zorgvraag. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde hebben ieder hun eigen expertise en bewegen daarin steeds verder naar elkaar toe. 

Dit was de reden voor My-doc om de afgelopen jaren huisartsen een prominente rol te geven in het artsenteam. Tijdens de maandelijkse teamdagen wisselen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde inzichten uit. We verdiepen inhoudelijke kennis en inspireren elkaar in nieuwe werkwijzen en ander gedrag. De huisartsen gaan daarnaast (tijdelijk) aan het werk in de complexe medische zorg voor ouderen en hebben de mogelijkheid een geaccrediteerd onderwijstraject te volgen.

Onze koers voor de komende jaren? 
Nog meer opereren in elkaars werkveld. Bijvoorbeeld door de rollen ook eens om te draaien: specialisten ouderengeneeskunde die aan de slag gaan in de huisartsenpraktijk. Daarmee kunnen we als team nog beter gaan begrijpen hoe we in het veranderende zorglandschap de taken passend verdelen.
Eén team, één gemeenschappelijk doel: behoud van kwaliteit, efficiëntie en werkplezier in de medische zorg voor ouderen.

Ben jij huisarts en ben je geïnteresseerd om mee te doen?
Neem dan contact met ons op, we kijken graag naar de mogelijkheden.

Overigens, ook voor specialisten ouderengeneeskunde staat de deur natuurlijk altijd open!

Leave a Reply

*