Een leerzame keuze- of beleidsstage? Dat kan bij My-doc!

Ben jij op zoek naar een leerzame keuze- of beleidsstage in je opleiding tot specialist ouderengeneeskunde? Diverse AIOS klopten hiervoor bij My-doc aan. 
Nieuwsgierig wat het hen bracht en wat zij voor My-doc konden betekenen? 
Lees dan snel verder, wie weet is het ook iets voor jou.

AIOS Willemijn en Jeanine deden tegelijk een stage in het team van My-doc. In de voorbereiding werd uitgebreid gesproken over persoonlijke leerdoelen, interesses en ambities in de ouderengeneeskunde. Eén van hun gedeelde interesses is huisartsen en specialisten uit het ziekenhuis helpen, die ervaring op willen doen in de ouderengeneeskunde. Het artsenteam van My-doc bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde en enkele huisartsen en specialisten uit het ziekenhuis. Een passende plek dus om met dit thema aan de slag te gaan! Willemijn en Jeanine hebben hun krachten gebundeld en zich vol motivatie gestort op de voor hen op maat gemaakte stageopdracht.

Willemijn sprak met de huisartsen die bij My-doc aan de slag zijn (geweest) en heeft gekeken naar wat er allemaal aangeboden wordt aan de huisartsen. Naar aanleiding van de uitkomsten heeft ze een optimalisatieplan ontwikkeld voor het traject dat huisartsen bij My-doc kunnen doorlopen. Jeanine ging aan de slag met het in kaart brengen van de behoeften, belemmeringen en bevorderende factoren bij de overstap van specialisten uit het ziekenhuis naar de ouderengeneeskunde. Samen interviewde zij hiervoor ook bestuurders en managers van verpleeghuizen en andere belangrijke spelers in het werkveld, zoals SOON. 
De aanbevelingen van Willemijn en Jeanine hebben geleid tot nuttige inzichten voor het team van My-doc. Daarmee kunnen zij de collega’s nog beter ondersteunen in een zachte landing en een waardevolle werkervaring in de medische zorg voor ouderen.

Maar er gebeurde nog veel meer tijdens hun stage bij My-doc: 

– Ze sloten aan bij de maandelijkse teamdagen van het artsenteam en kregen een indruk hoe het is om bij My-doc te werken.
– Ze namen een kijkje achter de schermen hoe alles georganiseerd wordt voor het artsenteam. 
– Competenties in medisch leiderschap en ondernemerschap werden verdiept. Bijvoorbeeld door hun stageopdracht te toetsen aan de missie van My-doc en door actief mee te denken over het jaarplan. 
– Ze hebben met het team meegedacht over hoe het recent gelanceerde convenant ‘Rol en inspraak specialist ouderengeneeskunde’ als hulpmiddel kan dienen om meer inspraak te krijgen binnen je zorgorganisatie. 
– Vanuit persoonlijke interesses en leerdoelen werd er onderwijs of training gegeven aan collega’s uit het werkveld, sloten zij aan bij sollicitatiegesprekken of dachten ze mee in de opzet van een nieuw artsenteam.
– Als extra bonus ontdekten zij in hun tijd bij My-doc ook de kracht netwerken en het investeren in relaties.

Voor beide was het een leerzame tijd waarbij ze hun blik hebben verbreed hoe je als arts, naast de directe patiëntenzorg, allemaal bij kan dragen aan toekomstbestendige medische zorg voor ouderen. Een zinvolle aanvulling van hun dokterstas in de ontwikkeling tot de specialist ouderengeneeskunde die zij willen zijn.

Ben jij op zoek naar een leerzame keuze- of beleidsstage in je opleiding tot specialist ouderengeneeskunde?

Je bent van harte welkom bij het artsenteam van My-doc voor een stage ingericht o.b.v. jouw interesses en ambities.

Is jouw interesse gewekt voor een keuzestage of beleidsstage bij My-doc? 

Neem zeker contact op om te sparren over je ambities en de mogelijkheden, de collega’s van My-doc denken graag met je mee!

Meer ervaringen lezen? Ook Vicky deed een beleidsstage bij My-doc, hier lees je over haar stage.

Leave a Reply

*