19 april: My-doc symposium ‘Netwerk in Uitvoering’

Landkaart symposium fb

De maatschappij verandert richting een netwerksamenleving, managementlagen verdwijnen en (zorg)organisaties krijgen een plattere organisatiestructuur. Zelforganisatie, medisch leiderschap, profilering en teamkracht zijn onderwerpen uit de dagelijkse praktijk. Welke rol vervul je als arts in de verschillende netwerken? En welke kracht heeft het netwerk om samen de beste kwaliteit van leven voor de patiënt neer te zetten?

Op het My-doc symposium ‘Netwerk in Uitvoering’, dat dinsdag 19 april plaatsvond in Het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht, werd het thema ‘netwerk’ breed belicht vanuit het individuele perspectief, in teamverband en vanuit maatschappelijk kader. Hoe kan jij je als individu profileren in het netwerk? Wat betekent het netwerk als organisatievorm? Of hoe gebruik je het netwerk als tool, bijvoorbeeld op medisch inhoudelijk vlak?

Energieke sprekers die hierin voorop lopen, namens ons mee op de wegen die zij hebben bewandeld. De collega’s en organisaties lieten zien hoe zij hun ambities om te innoveren realiseren in de dagelijkse praktijk. In interactieve sessies werden de deelnemers geïnspireerd en uitgedaagd worden om na te denken over hun eigen rol.

 

Kijk hier voor een terugblik op het programma en de diverse presentaties. (Na inloggen op het platform.) Heeft u ideeën voor een volgend symposium? We horen het graag!

 Team Netwerk Maatschappij

Leave a Reply

*