My-doc & Me-doc symposium ‘Een cursus pionieren’


In een tijd van dubbele vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en beperkte financiële middelen staat de ouderenzorg voor een grote uitdaging. De dringende behoefte aan verandering wordt bekrachtigd door het Integraal Zorgakkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het RVS rapport ‘Met de Stroom mee’. Hoewel het besef van urgentie steeds groter wordt, blijven we worstelen om daadwerkelijk actie te ondernemen. Het is dan ook hoog tijd voor een krachtige koerswijziging in de ouderenzorg. Daarvoor moeten we serieus aan het spoor werken: niet altijd leuk, maar wel noodzakelijk om de ouderenzorg op de rails te houden!

Tijdens dit symposium komen pioniers aan het woord, die voorop lopen in het implementeren van innovatieve werkwijzen. Met hun inspirerende perspectieven dagen ze je uit en zetten aan tot actie, zodat we gezamenlijk klaargestoomd worden voor deze uitdaging. 

Lees hier verder voor meer informatie en aanmelden.

Leave a Reply

*