Wat voor type dokter ben jij?

Op het EuGMS congres in Krakau presenteerde Lauke Bisschops de resultaten van haar onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken en leefstijl bij de specialist ouderengeneeskunde versus de SEH arts.

Lauke startte zelf haar loopbaan in het zorglandschap als SEH arts, ondertussen zet zij zich in voor de medische ouderenzorg als specialist ouderengeneeskunde. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er te ontdekken?

Bekijk hier de posterpresentatie van het onderzoek

Als boodschap vanuit het onderzoek geven zij graag mee dat persoonlijkheid een waardevolle factor is om mee te nemen in de zoektocht naar de juiste specialisatie voor jou. En met het onderzoek is een eerste stap gezet om in beeld te brengen wie ‘de’ specialist ouderengeneeskunde is.

 

Leave a Reply

*