Artsen schenken aan proeftuin dementie

Ruim 450 artsen schenken 6.000 euro aan de Proeftuin Sociale Benadering Dementie, waar een totaalpakket aan ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers wordt onderzocht en ontwikkeld. Het pakket moet de kwaliteit van leven voor deze kwetsbare groep langer en beter op peil houden, en als gunstig neveneffect de zorgconsumptie verlagen.

Nietstiekembijdementie My-docHet bedrag is afkomstig van ‘niet stiekem bij dementie’, een landelijk initiatief van artsen tegen euthanasie uitsluitend op basis van een wilsbeschikking bij mensen met gevorderde dementie. De initiatiefnemers zamelden geld in voor paginagrote advertenties in vier landelijke kranten. De protestactie is ontstaan uit verzet tegen de toenemende politieke en publiekelijke druk om een wilsverklaring niet meer te beschouwen als een gespreksdocument, maar als een geuite wens waar gehoor aan moet worden gegeven. Ook de huidige professionele norm trekt geen duidelijke grenzen meer, maar laat het aan de individuele arts over om hier normen te stellen en de druk te weerstaan. Publiekelijke verwachtingen moeten worden bijgesteld en de professionele norm moet minder vrijblijvend.

Lees meer over de initiatieven:

www.nietstiemembijdementie.nl

www.tao-of-care.nl/proeftuinen

www.mijnkameraad.nl

Leave a Reply

*