‘GRZ en MSR verschillen maar 2 letters van elkaar’ | BLOG

Een mooie samenwerking, ontstaan op een onverwacht moment: Martha Andela, revalidatiearts, werd gedurende de coronatijd onderdeel van het My-doc team.

‘Daar stond ik dan, klaar om aan de slag te gaan als revalidatiearts op een GRZ (geriatrische revalidatiezorg)-afdeling in Oss!

Hoe ben ik hier terecht gekomen? Kort samengevat had de coronapandemie mijn recent gestarte leven als expat in de USA met mijn Amerikaanse vrouw onderbroken. Ik mocht het land niet meer in en zat weer in Nederland, onverwacht en ongepland, onduidelijk voor hoe lang.

Ik wilde iets kunnen doen, juist nu. Ik zocht SEH’s en verpleeghuizen af en kwam bij My-doc terecht. Zij stelden voor mijn ervaring en expertise binnen de GRZ in te zetten, zodat de specialist ouderengeneeskunde (SO) zich meer met COVID-gerelateerde zorg bezig kon houden. Slim en creatief, en binnen een week stond ik voorbereid paraat voor de deuren van verpleeghuis de Wellen in Oss.

De coronapiek was een rare tijd om in te werken. De gangen waren leeg, de sfeer alert en geconcentreerd, en elke dag kwamen er nieuwe updates en wijzigingen binnen. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst in beschermende kleding bij een patiënt naar binnen ging en aandachtig naar de verklede ik in de spiegel keek. ‘Dit is het dus’. Het gaf een extra laag aan de vreemde realiteit.

De GRZ is binnen de ouderengeneeskunde een aparte tak, in die zin dat het juist niet-langdurige zorg betreft en er doelgericht aan herwinnen (of behoud) van zelfstandigheid gewerkt wordt – net als in de  Medisch Specialistische Revalidatie (MSR).

De MSR en GRZ zijn hiermee 2 collega’s met een in elkaar verglijdende patiëntencategorie. Met de uitersten in ons beider patiënten spectrum zijn we zeker bekend – de kwetsbare oudere met multimorbiditeit, een waslijst aan medicatie en een heupfractuur versus de ernstig aangedane nog werkende NAH-patiënt. Maar hoe zit het met de groep in het midden? We verdelen de glijdende schaal dichotoom, wat onvermijdelijk betekent dat er patiënten met GRZ-vraagstukken binnen de MSR revalideren, en er MSR vraagstukken binnen de GRZ voorkomen.

Ik ben me in de periode binnen de GRZ nog bewuster geworden waar ons beider sterke kanten liggen en hoe vruchtbaar samenwerking hierin kan zijn en is. De SO is algeheel meer thuis in (behandeling van) multimorbiditeit en medicatie-interacties, daar waar de revalidatiearts gespecialiseerd is in medisch complexe revalidatievraagstukken (denk bij voorbeeld aan spasticiteit, cognitieve revalidatie, ortheses). De samenwerking tussen MSR en GRZ vormt de verbinding tussen het continuüm van de ouder wordende patiënt met (complexe) revalidatiehulpvragen. Hoe meer we van elkaars expertise gebruik kunnen maken, hoe beter de zorg voor de patiënt zal zijn. De door corona ontstane situatie waarin ik werkte bleek een mooi voorbeeld van een zinvolle kruisbestuiving te zijn!

Ik ben ervan overtuigd dat we nog meer van elkaar kunnen leren en dat de zorg voor patiënten gebaat is bij verder uitbreiden van onze samenwerking!

De eerste ideeën hierover borrelen al bij me op. Hoe denk jij dat we onze krachten verder kunnen bundelen?’

 

Leave a Reply

*