Nieuw Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg I Samen leren en Verbeteren

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg13 januari 2017 is een nieuw Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gelanceerd. Dit kwaliteitskader is opgesteld door de de kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland en vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut.

Het doel van het kwaliteitskader is drieledig:
* beschrijven van wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg,
* opdrachten bieden voor zorg­ verleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken,
* een kader vormen voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.

De nadruk in het kwaliteitskader ligt op ‘samen leren’ binnen de sector.
Het kwaliteitskader biedt enerzijds ruimte voor en vertrouwen in het lerend vermogen van instellingen om de kwaliteit verder te verbeteren. Daarnaast stelt het kwaliteitskader ook stevige eisen aan verbeteringen op de korte termijn.

De volledige tekst is hier te vinden.

Leave a Reply

*